New

Reorganizacja urzędu miejskiego pogorszyła pracę ratusza oraz urzędników

2016-03-18
SŁUPSK

New

Tak przynajmniej wynika z ankiety badania satysfakcji z pracy, którą przeprowadzono w słupskim ratuszu. Zrobiły ją związki zawodowe, a kwestionariusz wypełniło ponad 140 urzędników. Próba wystarczająca, by wyniki uważać za miarodajne dla całego urzędu miejskiego. Dotarliśmy do tej ankiety. Wyniki są miażdżące dla rządzących miastem. Na pytanie, czy pozytywnie odbierasz aktualną organizację pracy w urzędzie, tylko 14 osób odpowiedziało tak, a aż 124 nie! Podobny wynik był, gdy pytano o ocenę ścisłego kierownictwa urzędu pod względem kompetencji do podejmowania decyzji w sprawach kluczowych dla funkcjonowania urzędu: 12 na tak i aż 121 na nie. Ankietowani urzędnicy ocenili w większości, że nie mogą liczyć na merytoryczną pomoc ścisłego kierownictwa urzędu. Najmniej osób pozytywnie oceniło Roberta Biedronia, który wraz z panią sekretarz dostał też najwięcej negatywnych opinii. Dla odmiany dyrektorzy wydziałów i kierownicy mieli odwrotne proporcje, czyli pozytywne oceny większości. Co najgorsze, aż 113 urzędników uznało, że zagrożona jest prawidłowa realizacja zadań. Tylko 20, że nie. Tak przynajmniej wynika z ankiety badania satysfakcji z pracy, którą przeprowadzono w słupskim ratuszu. Zrobiły ją związki zawodowe, a kwestionariusz wypełniło ponad 140 urzędników. Próba wystarczająca, by wyniki uważać za miarodajne dla całego urzędu miejskiego. Dotarliśmy do tej ankiety. Wyniki są miażdżące dla rządzących miastem. Na pytanie, czy pozytywnie odbierasz aktualną organizację pracy w urzędzie, tylko 14 osób odpowiedziało tak, a aż 124 nie! Podobny wynik był, gdy pytano o ocenę ścisłego kierownictwa urzędu pod względem kompetencji do podejmowania decyzji w sprawach kluczowych dla funkcjonowania urzędu: 12 na tak i aż 121 na nie. Ankietowani urzędnicy ocenili w większości, że nie mogą liczyć na merytoryczną pomoc ścisłego kierownictwa urzędu. Najmniej osób pozytywnie oceniło Roberta Biedronia, który wraz z panią sekretarz dostał też najwięcej negatywnych opinii. Dla odmiany dyrektorzy wydziałów i kierownicy mieli odwrotne proporcje, czyli pozytywne oceny większości. Co najgorsze, aż 113 urzędników uznało, że zagrożona jest prawidłowa realizacja zadań. Tylko 20, że nie. Tak przynajmniej wynika z ankiety badania satysfakcji z pracy, którą przeprowadzono w słupskim ratuszu. Zrobiły ją związki zawodowe, a kwestionariusz wypełniło ponad 140 urzędników. Próba wystarczająca, by wyniki uważać za miarodajne dla całego urzędu miejskiego. Dotarliśmy do tej ankiety. Wyniki są miażdżące dla rządzących miastem. Na pytanie, czy pozytywnie odbierasz aktualną organizację pracy w urzędzie, tylko 14 osób odpowiedziało tak, a aż 124 nie! Podobny wynik był, gdy pytano o ocenę ścisłego kierownictwa urzędu pod względem kompetencji do podejmowania decyzji w sprawach kluczowych dla funkcjonowania urzędu: 12 na tak i aż 121 na nie. Ankietowani urzędnicy ocenili w większości, że nie mogą liczyć na merytoryczną pomoc ścisłego kierownictwa urzędu. Najmniej osób pozytywnie oceniło Roberta Biedronia, który wraz z panią sekretarz dostał też najwięcej negatywnych opinii. Dla odmiany dyrektorzy wydziałów i kierownicy mieli odwrotne proporcje, czyli pozytywne oceny większości. Co najgorsze, aż 113 urzędników uznało, że zagrożona jest prawidłowa realizacja zadań. Tylko 20, że nie. Tak przynajmniej wynika z ankiety badania satysfakcji z pracy, którą przeprowadzono w słupskim ratuszu. Zrobiły ją związki zawodowe, a kwestionariusz wypełniło ponad 140 urzędników. Próba wystarczająca, by wyniki uważać za miarodajne dla całego urzędu miejskiego. Dotarliśmy do tej ankiety. Wyniki są miażdżące dla rządzących miastem. Na pytanie, czy pozytywnie odbierasz aktualną organizację pracy w urzędzie, tylko 14 osób odpowiedziało tak, a aż 124 nie! Podobny wynik był, gdy pytano o ocenę ścisłego kierownictwa urzędu pod względem kompetencji do podejmowania decyzji w sprawach kluczowych dla funkcjonowania urzędu: 12 na tak i aż 121 na nie. Ankietowani urzędnicy ocenili w większości, że nie mogą liczyć na merytoryczną pomoc ścisłego kierownictwa urzędu. Najmniej osób pozytywnie oceniło Roberta Biedronia, który wraz z panią sekretarz dostał też najwięcej negatywnych opinii. Dla odmiany dyrektorzy wydziałów i kierownicy mieli odwrotne proporcje, czyli pozytywne oceny większości. Co najgorsze, aż 113 urzędników uznało, że zagrożona jest prawidłowa realizacja zadań. Tylko 20, że nie. Tak przynajmniej wynika z ankiety badania satysfakcji z pracy, którą przeprowadzono w słupskim ratuszu. Zrobiły ją związki zawodowe, a kwestionariusz wypełniło ponad 140 urzędników. Próba wystarczająca, by wyniki uważać za miarodajne dla całego urzędu miejskiego. Dotarliśmy do tej ankiety. Wyniki są miażdżące dla rządzących miastem. Na pytanie, czy pozytywnie odbierasz aktualną organizację pracy w urzędzie, tylko 14 osób odpowiedziało tak, a aż 124 nie! Podobny wynik był, gdy pytano o ocenę ścisłego kierownictwa urzędu pod względem kompetencji do podejmowania decyzji w sprawach kluczowych dla funkcjonowania urzędu: 12 na tak i aż 121 na nie. Ankietowani urzędnicy ocenili w większości, że nie mogą liczyć na merytoryczną pomoc ścisłego kierownictwa urzędu. Najmniej osób pozytywnie oceniło Roberta Biedronia, który wraz z panią sekretarz dostał też najwięcej negatywnych opinii. Dla odmiany dyrektorzy wydziałów i kierownicy mieli odwrotne proporcje, czyli pozytywne oceny większości. Co najgorsze, aż 113 urzędników uznało, że zagrożona jest prawidłowa realizacja zadań. Tylko 20, że nie. Tak przynajmniej wynika z ankiety badania satysfakcji z pracy, którą przeprowadzono w słupskim ratuszu. Zrobiły ją związki zawodowe, a kwestionariusz wypełniło ponad 140 urzędników. Próba wystarczająca, by wyniki uważać za miarodajne dla całego urzędu miejskiego. Dotarliśmy do tej ankiety. Wyniki są miażdżące dla rządzących miastem. Na pytanie, czy pozytywnie odbierasz aktualną organizację pracy w urzędzie, tylko 14 osób odpowiedziało tak, a aż 124 nie! Podobny wynik był, gdy pytano o ocenę ścisłego kierownictwa urzędu pod względem kompetencji do podejmowania decyzji w sprawach kluczowych dla funkcjonowania urzędu: 12 na tak i aż 121 na nie. Ankietowani urzędnicy ocenili w większości, że nie mogą liczyć na merytoryczną pomoc ścisłego kierownictwa urzędu. Najmniej osób pozytywnie oceniło Roberta Biedronia, który wraz z panią sekretarz dostał też najwięcej negatywnych opinii. Dla odmiany dyrektorzy wydziałów i kierownicy mieli odwrotne proporcje, czyli pozytywne oceny większości. Co najgorsze, aż 113 urzędników uznało, że zagrożona jest prawidłowa realizacja zadań. Tylko 20, że nie. Tak przynajmniej wynika z ankiety badania satysfakcji z pracy, którą przeprowadzono w słupskim ratuszu. Zrobiły ją związki zawodowe, a kwestionariusz wypełniło ponad 140 urzędników. Próba wystarczająca, by wyniki uważać za miarodajne dla całego urzędu miejskiego. Dotarliśmy do tej ankiety. Wyniki są miażdżące dla rządzących miastem. Na pytanie, czy pozytywnie odbierasz aktualną organizację pracy w urzędzie, tylko 14 osób odpowiedziało tak, a aż 124 nie! Podobny wynik był, gdy pytano o ocenę ścisłego kierownictwa urzędu pod względem kompetencji do podejmowania decyzji w sprawach kluczowych dla funkcjonowania urzędu: 12 na tak i aż 121 na nie. Ankietowani urzędnicy ocenili w większości, że nie mogą liczyć na merytoryczną pomoc ścisłego kierownictwa urzędu. Najmniej osób pozytywnie oceniło Roberta Biedronia, który wraz z panią sekretarz dostał też najwięcej negatywnych opinii. Dla odmiany dyrektorzy wydziałów i kierownicy mieli odwrotne proporcje, czyli pozytywne oceny większości. Co najgorsze, aż 113 urzędników uznało, że zagrożona jest prawidłowa realizacja zadań. Tylko 20, że nie. Tak przynajmniej wynika z ankiety badania satysfakcji z pracy, którą przeprowadzono w słupskim ratuszu. Zrobiły ją związki zawodowe, a kwestionariusz wypełniło ponad 140 urzędników. Próba wystarczająca, by wyniki uważać za miarodajne dla całego urzędu miejskiego. Dotarliśmy do tej ankiety. Wyniki są miażdżące dla rządzących miastem. Na pytanie, czy pozytywnie odbierasz aktualną organizację pracy w urzędzie, tylko 14 osób odpowiedziało tak, a aż 124 nie! Podobny wynik był, gdy pytano o ocenę ścisłego kierownictwa urzędu pod względem kompetencji do podejmowania decyzji w sprawach kluczowych dla funkcjonowania urzędu: 12 na tak i aż 121 na nie. Ankietowani urzędnicy ocenili w większości, że nie mogą liczyć na merytoryczną pomoc ścisłego kierownictwa urzędu. Najmniej osób pozytywnie oceniło Roberta Biedronia, który wraz z panią sekretarz dostał też najwięcej negatywnych opinii. Dla odmiany dyrektorzy wydziałów i kierownicy mieli odwrotne proporcje, czyli pozytywne oceny większości. Co najgorsze, aż 113 urzędników uznało, że zagrożona jest prawidłowa realizacja zadań. Tylko 20, że nie. Tak przynajmniej wynika z ankiety badania satysfakcji z pracy, którą przeprowadzono w słupskim ratuszu. Zrobiły ją związki zawodowe, a kwestionariusz wypełniło ponad 140 urzędników. Próba wystarczająca, by wyniki uważać za miarodajne dla całego urzędu miejskiego. Dotarliśmy do tej ankiety. Wyniki są miażdżące dla rządzących miastem. Na pytanie, czy pozytywnie odbierasz aktualną organizację pracy w urzędzie, tylko 14 osób odpowiedziało tak, a aż 124 nie! Podobny wynik był, gdy pytano o ocenę ścisłego kierownictwa urzędu pod względem kompetencji do podejmowania decyzji w sprawach kluczowych dla funkcjonowania urzędu: 12 na tak i aż 121 na nie. Ankietowani urzędnicy ocenili w większości, że nie mogą liczyć na merytoryczną pomoc ścisłego kierownictwa urzędu. Najmniej osób pozytywnie oceniło Roberta Biedronia, który wraz z panią sekretarz dostał też najwięcej negatywnych opinii. Dla odmiany dyrektorzy wydziałów i kierownicy mieli odwrotne proporcje, czyli pozytywne oceny większości. Co najgorsze, aż 113 urzędników uznało, że zagrożona jest prawidłowa realizacja zadań. Tylko 20, że nie. Tak przynajmniej wynika z ankiety badania satysfakcji z pracy, którą przeprowadzono w słupskim ratuszu. Zrobiły ją związki zawodowe, a kwestionariusz wypełniło ponad 140 urzędników. Próba wystarczająca, by wyniki uważać za miarodajne dla całego urzędu miejskiego. Dotarliśmy do tej ankiety. Wyniki są miażdżące dla rządzących miastem. Na pytanie, czy pozytywnie odbierasz aktualną organizację pracy w urzędzie, tylko 14 osób odpowiedziało tak, a aż 124 nie! Podobny wynik był, gdy pytano o ocenę ścisłego kierownictwa urzędu pod względem kompetencji do podejmowania decyzji w sprawach kluczowych dla funkcjonowania urzędu: 12 na tak i aż 121 na nie. Ankietowani urzędnicy ocenili w większości, że nie mogą liczyć na merytoryczną pomoc ścisłego kierownictwa urzędu. Najmniej osób pozytywnie oceniło Roberta Biedronia, który wraz z panią sekretarz dostał też najwięcej negatywnych opinii. Dla odmiany dyrektorzy wydziałów i kierownicy mieli odwrotne proporcje, czyli pozytywne oceny większości. Co najgorsze, aż 113 urzędników uznało, że zagrożona jest prawidłowa realizacja zadań. Tylko 20, że nie. Tak przynajmniej wynika z ankiety badania satysfakcji z pracy, którą przeprowadzono w słupskim ratuszu. Zrobiły ją związki zawodowe, a kwestionariusz wypełniło ponad 140 urzędników. Próba wystarczająca, by wyniki uważać za miarodajne dla całego urzędu miejskiego. Dotarliśmy do tej ankiety. Wyniki są miażdżące dla rządzących miastem. Na pytanie, czy pozytywnie odbierasz aktualną organizację pracy w urzędzie, tylko 14 osób odpowiedziało tak, a aż 124 nie! Podobny wynik był, gdy pytano o ocenę ścisłego kierownictwa urzędu pod względem kompetencji do podejmowania decyzji w sprawach kluczowych dla funkcjonowania urzędu: 12 na tak i aż 121 na nie. Ankietowani urzędnicy ocenili w większości, że nie mogą liczyć na merytoryczną pomoc ścisłego kierownictwa urzędu. Najmniej osób pozytywnie oceniło Roberta Biedronia, który wraz z panią sekretarz dostał też najwięcej negatywnych opinii. Dla odmiany dyrektorzy wydziałów i kierownicy mieli odwrotne proporcje, czyli pozytywne oceny większości. Co najgorsze, aż 113 urzędników uznało, że zagrożona jest prawidłowa realizacja zadań. Tylko 20, że nie. Tak przynajmniej wynika z ankiety badania satysfakcji z pracy, którą przeprowadzono w słupskim ratuszu. Zrobiły ją związki zawodowe, a kwestionariusz wypełniło ponad 140 urzędników. Próba wystarczająca, by wyniki uważać za miarodajne dla całego urzędu miejskiego. Dotarliśmy do tej ankiety. Wyniki są miażdżące dla rządzących miastem. Na pytanie, czy pozytywnie odbierasz aktualną organizację pracy w urzędzie, tylko 14 osób odpowiedziało tak, a aż 124 nie! Podobny wynik był, gdy pytano o ocenę ścisłego kierownictwa urzędu pod względem kompetencji do podejmowania decyzji w sprawach kluczowych dla funkcjonowania urzędu: 12 na tak i aż 121 na nie. Ankietowani urzędnicy ocenili w większości, że nie mogą liczyć na merytoryczną pomoc ścisłego kierownictwa urzędu. Najmniej osób pozytywnie oceniło Roberta Biedronia, który wraz z panią sekretarz dostał też najwięcej negatywnych opinii. Dla odmiany dyrektorzy wydziałów i kierownicy mieli odwrotne proporcje, czyli pozytywne oceny większości. Co najgorsze, aż 113 urzędników uznało, że zagrożona jest prawidłowa realizacja zadań. Tylko 20, że nie. Tak przynajmniej wynika z ankiety badania satysfakcji z pracy, którą przeprowadzono w słupskim ratuszu. Zrobiły ją związki zawodowe, a kwestionariusz wypełniło ponad 140 urzędników. Próba wystarczająca, by wyniki uważać za miarodajne dla całego urzędu miejskiego. Dotarliśmy do tej ankiety. Wyniki są miażdżące dla rządzących miastem. Na pytanie, czy pozytywnie odbierasz aktualną organizację pracy w urzędzie, tylko 14 osób odpowiedziało tak, a aż 124 nie! Podobny wynik był, gdy pytano o ocenę ścisłego kierownictwa urzędu pod względem kompetencji do podejmowania decyzji w sprawach kluczowych dla funkcjonowania urzędu: 12 na tak i aż 121 na nie. Ankietowani urzędnicy ocenili w większości, że nie mogą liczyć na merytoryczną pomoc ścisłego kierownictwa urzędu. Najmniej osób pozytywnie oceniło Roberta Biedronia, który wraz z panią sekretarz dostał też najwięcej negatywnych opinii. Dla odmiany dyrektorzy wydziałów i kierownicy mieli odwrotne proporcje, czyli pozytywne oceny większości. Co najgorsze, aż 113 urzędników uznało, że zagrożona jest prawidłowa realizacja zadań. Tylko 20, że nie.